• 359889-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Sofia, Bulgaria

Външният ни дълг – един от най-ниските в Европа

В края на първото тримесечие на годината държавният дълг, съотнесен към брутния вътрешен продукт, в Европейския съюз спада до 87,8 на сто спрямо 88,1 на сто през предходното тримесечие. Показателят бележи макар и незначително понижение и при страните в еврозоната – с 0,1 процентен пункт до 95,6 на сто. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й. Слабото намаление на показателя и в двете общности се дължи на увеличението на БВП, което превишава ръста на държавния дълг в абсолютни стойности. През първите три месеца на 2022 г. спрямо същия период година по-рано съотношението държавен дълг към БВП спада по-осезаемо, както в ЕС (от 92,3 на сто на 87,8 на сто), така и в еврозоната (от 100 на 95,6 на сто). Намалението е в резултат на възстановяването на нивата на БВП сред европейските икономики, докато дългът, измерен в абсолютна стойност, продължава да нараства. В България суверенният дълг в края на тримесечието януари – март 2022 г. представлява 22,9 на сто от родния БВП, което е спад с 2,2 п.п. спрямо предходното тримесечие, и с 1,8 п.п. в годишно сравнение. Така публичните задължения достигат 31,744 милиарда лева. Страната ни е с третия най-нисък дълг сред членките на ЕС.   При разглеждане на задълженията на общото управление по категории през периода януари – март дълговите ценни книжа представляват 82,5 на сто от общия държавен дълг на ЕС и 82,9 на сто от този на еврозоната. Заемите представляват съответно 14,5 на сто и 14 на сто, а валутата и депозитите – 3 на сто и 3,1 на сто. Също така се публикуват и тримесечни данни за междуправителственото кредитиране на двустранна основа, което страните членки представят, обикновено извършвано по линия на различни програми за финансова помощ. Делът на междуправителственото кредитиране като процент от БВП през първото тримесечие възлиза на 1,5 на сто в ЕС и 1,8 на сто в еврозоната. Държавен дълг към края на първото тримесечие на 2022 г. по страни членки Най-високи съотношения на държавния дълг към БВП в края на първото тримесечие са регистрирали Гърция (189,3 на сто), Италия (152,6 на сто), Португалия (127 на сто), Испания (117,7 на сто), Франция (114,4 на сто), Белгия (107,9 на сто) и Кипър (104,9 на сто).  Показателят е най-нисък в Естония (17,6 на сто), Люксембург (22,3 на сто) и България (22,9 на сто). В сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година осем от държавите бележат увеличение на съотношението публичен дълг към БВП в края на първото тримесечие на 2022 г., а деветнадесет – понижение. България записва спад на показателя с 2,2 п.п. В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. три страни от ЕС регистрират увеличение на дълга си, а двадесет и четири – намаление. За периода дългът на България като съотношение към БВП спада с 1,8 п.п.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

%d bloggers like this: