Новините през 1992 година:

16 февруари: Правителството на Филип Димитров признава Македония и другите ексюгославски републики. януари Стефан Савов, Г.Марков и М.Неделчев са против...

Новините през 1991 година:

3 януари Подписва се политическо споразумение, което уточнява основните взаимни ангажименти във връзка с подкрепата на правителството. 1 февруари Либерализация...